"""""""

Logo Ośrodek wypoczynkowy SOWA

Ośrodek wypoczynkowy SOWA

Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

Lipniak 3, 16-402 Suwałki
Tel.  512 194 590,
Email: biuro @ zazsowa.pl
Wypoczynek w Wigierskim Parku Narodowym

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia urokliwego miejsca na Suwalszczyźnie.

Ośrodek położony jest w Wigierskim Parku Narodowym, pośród malowniczego krajobrazu Suwalszczyzny wśród lasów i jezior, w miejscowości Lipniak 10 km od Suwałk, 20 km od sąsiedniego kraju, co stanowi idealną bazę wypadową na Litwę.

Naturalne bogactwo przyrodnicze zachwyca i pozwala na pełne odprężenie przebywających Gości. To tu znajdą Państwo idealne warunki do aktywnego wypoczynku oraz konstruktywnej i twórczej pracy"""""""
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku wspólnie z Zakładem Aktywności  Zawodowej SOWA w Lipniaku jest realizatorem projektu "Gotowi na zmiany!" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII: Poprawa spójności społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wnioskodawcą jest Powiat Suwalski z siedzibą w Suwałkach.
Okres realizacji wsparcia: 01 października 2017 roku - 31 września 2019 roku.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób (30 mężczyzn, 20 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną  z powiatu suwalskiego, sejneńskiego i augustowskiego w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2019 z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej.

W projekcie przewidziane są wparcia w dziedzinach m.in.:

1. Poradnictwo specjalistyczne, w tym psychologiczne, prawne i zawodowe,

2. Kursy / szkolenia zawodowe, w tym:
a. Ogrodnik terenów zieleni,
b. Portier z modułem Palacz CO i 1kV,
c. Ekspozytor towarów,
d. Pracownik obsługi telefonicznej,
e. Pomoc kuchenna,
f. Kelner,
g. Florysta z elementami dekoracji wnętrz,
h. Konserwator powierzchni płaskich z obsługą maszyn sprzątających.

3. Staże / Praktyki zawodowe

4. Warsztaty kompetencji